Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:GOSPODARKA GRUNTAMI


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
- Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
- Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego
- Wniosek o nabycie gruntów w formie przetargowej
- Wniosek o bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych
- Wniosek o wydzierżawienie gruntów
- Wniosek o wydanie zaświadczenia – przekształcenie u.w.
- Wniosek o nabycie gruntów w formie bezprzetargowej
- Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za użyt. wiecz. nieruch. grunto
- Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej urządzenia lub obiekty
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej robóty niezwiązane z budową
- Awaria w pasie drogowym oraz wydzierżawienie gruntu i naliczenie opłat
- Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej
- Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1036060
Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej | Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego | Wniosek o nabycie gruntów w formie przetargowej | Wniosek o bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych | Wniosek o wydzierżawienie gruntów | Wniosek o wydanie zaświadczenia – przekształcenie u.w. | Wniosek o nabycie gruntów w formie bezprzetargowej | Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za użyt. wiecz. nieruch. grunto | Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd | Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności | Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej urządzenia lub obiekty | Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej robóty niezwiązane z budową | Awaria w pasie drogowym oraz wydzierżawienie gruntu i naliczenie opłat | Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej | Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

08-12-2008 00:00
Struktura menu

  Po lewej stronie znajduję się menu składające się z głównych zakładek określających informacje o sprawach, które można załatwić w urzędzie.Po wybraniu dowolnej zakładki rozwijane są podrozdziały. Wybranie z lewego menu podrozdziału powoduje wyświetlenie spisu wszystkich procedur w danym dziale od wymagane dokumenty, które należy złożyć, przez formę załatwienia spraw, przepisy prawa oraz uwagi.                                                                                
        W dowolnym momencie można wydrukować wyświetloną informację korzystając z opcji "do druku", można też pobrać formularz zamieszczony w formacji pdf w dolnej części strony.autor:
zatwierdził:
opublikował:
czytany: 12727
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd