Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:DROGOWNICTWO : Zgoda na ustawienie reklamy przy drodze gminnej


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
- Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej lub jego przebudowę
- Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
- Zgoda na ustawienie reklamy przy drodze gminnej
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
845037


05-12-2008 00:00
Wyrażenie zgody na ustawienie reklamy przy drodze gminnej

Wniosek do pobrania na dole strony

wyrażenie zgody na ustawienie reklamy przy drodze gminnej


1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.


Wydział Rozwoju Gospodarczego - Kierownik Wydziału: Krystyna Sibińska,
Szczegółowe Informacje: Bogumiła Popkowska
Piętro I , pok. nr 7
Telefon (095) 721 64 85,2. Wymagane dokumenty.
W Biurze Obsługi Interesanta należy złożyć wypełniony wniosek (Druk: WRG.RG-K-03), wraz z projektem reklamy, oraz planem sytuacyjnym odcinka pasa drogowego z zaznaczoną lokalizacją reklamy.

3. Opłaty.
Nie dotyczy.4. Termin załatwienia sprawy.
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.5. Doręczenie decyzji.
- decyzję należy odebrać osobiście w pokoju nr 76. Tryb odwoławczy.
a) Od decyzji organu służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Witnica,
b) Odwołanie od decyzji organu powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie,
c) Wniesienie odwołania od decyzji organu nie wstrzymuje jej wykonania,
e)Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.7. Podstawa prawna.
· Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 204 z 2004r. poz. 2086)8. Uwagi.
Właściciel reklamy zobowiązany jest do:
- utrzymania reklamy w stanie  estetycznym,
- natychmiastowego usunięcia reklamy w przypadku stwierdzenia, że zagraża ona bezpieczeństwu ruchu drogowego,
- umieszczenia reklamy zawierającej  teksty lub wizerunki powszechnie uznane za obrażające uczucia religijne, narodowe oraz  naruszające zasady  współżycia społecznego,
- w przypadku stwierdzenia  złego stanu reklamy do natychmiastowej jej konserwacji, naprawy lub usunięcia,
- powiadomienia zarządcy drogi o demontażu reklamy, niedopuszczenie do  ustawienia reklamy, o ile stwierdzi, że wygląd reklamy  lub jej lokalizacja jest  niezgodna z przedłożonym projektem,
- w przypadku naruszenia praw osób trzecich.
Przed  upływem ważności zezwolenia  należy wszcząć  starania o jego  przedłużenie  lub zdemontować reklamę.

Wniosek do pobrania: Wniosek_reklama_przy_drodze_gminnej.pdf      kliknij aby pobraćautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 17-01-2012 14:32 przez
czytany: 5244
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd