Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:OCHRONA ŚRODOWISKA : Zaświadczenie o położeniu działki poza granicami obszaru natura 2000


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- Dofinansowanie wymiany materiałów budowlanych zawierających azbest
- Zezwolenie na odbiór i transport nieczystosci ciekłych
- Zaświadczenie o położeniu działki poza granicami obszaru natura 2000
- Zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
- Zezwolenie na prowadzenie schroniska sla zwierząt
- Zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych
- Zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych
- Zgłoszenie zamiaru użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków
- Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
- Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
Wizyt:
1036073


04-12-2008 00:00
Zaświadczenie o położeniu działki poza granicami obszaru NATURA2000
Wniosek do pobrania na dole strony

Wydanie zaświadczenia o położeniu działki poza granicami NATURA2000

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Kierownik Wydziału: Bogumiła Popkowska
Szczegółowe informacje: Paweł Łopatka, Wojciech Stokop
Piętro I,  pokój nr 5
Telefon  (095) 721 64 84
 
2. Wymagane dokumenty.

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Kierownik Wydziału: Krystyna Sibińska Szczegółowe informacje: Paweł Łopatka, Wojciech StokopPiętro I,  pokój nr 5Telefon  (095) 721 64 84 W kancelarii należy złożyć:
1. Wniosek (Druk WRG.GMOŚ/RP-07) wraz z załącznikami.

3. Opłaty.

Opłata skarbowa wynosi 17 zł
Opłatę skarbową należy dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu 08 8355 0009 0114 4848 2000 0006,
- lub w kasie Urzędu,
Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia w/w opłaty.

4. Termin załatwienia sprawy.

W przypadku  złożenia kompletnych  dokumentów  zaświadczenie wydaje się w terminie 30 dni.

5. Tryb odwoławczy.

Nie dotyczy. 

6. Podstawa prawna.

§ 8. ust. 2 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.07.114.786)

7. Uwagi
 
Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze i jest czynna:
poniedziałek w godzinach 8.30-15.00
wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.00

Wniosek do pobrania: Wniosek_NATURA2000.pdf      kliknij aby pobraćautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 17-01-2012 14:51 przez
czytany: 8613
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd