Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1014840


27-04-2006 00:00
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Wymagane dokumenty:

· Wniosek o udzielenie informacji publicznej. 

Opłaty:

· Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 ust. 1 ustawy – patrz podstawa prawna).

Miejsce złożenia dokumentów:

· Biuro obsługi klienta

Termin załatwienia sprawy:

· Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1).

Jednostka odpowiedzialna:

· Wydział związany ze sprawą

Tryb odwoławczy:

· W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydal decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art.16 ust. 2 pkt 1).


Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. Nr 112, poz. 1198. Wniosek.pdf      Wniosek o udostępnienie informacji publicznejautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 20-12-2008 11:40 przez
czytany: 10882
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd