Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH : ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
- ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I
- ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
799494


27-04-2006 00:00
Organizowanie imprez niemasowych, w tym artystycznych i rozrywkowych

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy niemasowej, w tym artystycznej lub rozrywkowej (art. 34. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub art. 7 ustawy o zgromadzeniach - patrz podstawa prawna).

Załączniki:

1.      scenariusz imprezy lub zgromadzenia albo w przypadku cyklicznych imprez niemasowych (np. sportowych) - terminarz imprez na rok kalendarzowy.

2.      zgoda właściciela obiektu lub miejsca, w którym organizator planuje zorganizować imprezę lub zgromadzenie.

Opłaty:

Nie pobiera się

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro obsługi klienta

Termin załatwienia sprawy:

1.      W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.

2.      Decyzję zakazującą odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. (art. 36 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub art. 9 ustawy o zgromadzeniach).

Jednostka odpowiedzialna:

Promocja – Urząd Miasta i Gminy Witnica.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję., gdzie odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Nie wydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni. (art. 36 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub art. 9 ustawy o zgromadzeniach).

Opłata skarbowa:

1.      Za odwołanie – 5 zł,

2.      Za każdy załącznik -0,50zł.

Uwagi:

1.      Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia (art.34. ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) nie później niż 3 dni przed planowanym zgromadzeniem (art. 7 ustawy o zgromadzeniach) lub nie później niż 30 dni przed pierwszą z cyklicznych imprez sportowych w roku kalendarzowym.

2.      W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia u prowadzącego sprawę.

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

2.      Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990, Nr 51, poz. 297 z późn. zm.) druk_WKOSKOSK_02.pdf      Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej / rozrywkowejautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 15-09-2016 12:55 przez
czytany: 5150
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd