Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:DOWODY OSOBISTE


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
- Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy
- Wydawanie dowodów osobistych w razie wymiany lub utraty
- Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
685110
Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy | Wydawanie dowodów osobistych w razie wymiany lub utraty | Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych

03-03-2010 00:00
Dowody osobiste od 1 stycznia 2010r. są wydawane bez opłaty.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wystąpić o wymianę tego dokumentu w razie:

1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (imię, nazwisko, adres...) – w terminie 14 dni od daty zmiany danych ( w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą – w terminie 3 miesięcy),

2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby – niezwłocznie,

3. utraty (kradzieży, zagubienia) – niezwłocznie,

4. upływu terminu ważności – nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu,

Dowody osobiste podlegają unieważnieniu:

1. z dniem zawiadomienia o utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
3. z dniem zgonu jego posiadacza,
4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
5. po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym ( przypadku obywateli polskich przebywających za granicą – po upływie 4 miesięcy) jeżeli posiadacz dowodu osobistego nie złoży wniosku o jego wymianę.

autor:
zatwierdził:
opublikował:
czytany: 8220
Rejestr zmian
 

20-04-2006 00:00
Instrukcja dowody osobiste
  Po lewej stronie znajduję się menu składające się z głównych zakładek określających informacje o sprawach, które można załatwić w urzędzie.Po wybraniu dowolnej zakładki rozwijane są podrozdziały. Wybranie z lewego menu podrozdziału powoduje wyświetlenie spisu wszystkich procedur w danym dziale od wymagane dokumenty, które należy złożyć, przez formę załatwienia spraw, przepisy prawa oraz uwagi.                                                                                 
        W dowolnym momencie można wydrukować wyświetloną informację korzystając z opcji "do druku", można też pobrać formularz zamieszczony w formacji pdf w dolnej części strony.


autor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 20-04-2006 08:45 przez
czytany: 10026
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd